Nagrywanie i transmisje z posiedzeń w JST

W listopadzie 2019 roku na stronie organu nadzorczego tj. UODO ukazał się interesujący materiał pt. Projektowanie ochrony danych osobowych w związku z transmisją i nagrywaniem obrad kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego. Rozwój technologiczny i zmiany w ustawodawstwie regulującym spowodowały, że działanie kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego, pochodzących z wyborów powszechnych musi być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad tych organów.

Czytaj dalej ➡️

Koniec wsparcia dla Microsoft Windows 7

Z dniem 14 stycznia 2020r. kończy się wsparcie producenta dla systemu operacyjnego Windows w wersji 7. Konsekwencje wynikające z zakończenia okresu wsparcia technicznego mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo systemu przetwarzającego dane osobowe. Jeśli w Twojej organizacji znajdują się aktywne komputery osobiste z systemem Windows 7, po 14 stycznia 2020 r. przestaną one otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń.

Czytaj dalej ➡️
Narzędzia

Kali Linux jako przyjaciel każdego pentestera

W trakcie prac związanych z analizą ryzyka dotyczącego operacji na danych osobowych w systemach IT, jednym z zagadnień jest badanie bezpieczeństwa odporności na ataki urządzeń wchodzących w skład sieci komputerowych Administratora Danych Osobowych. Od wielu lat moim wiernym towarzyszem w testach wewnętrznych sieci jest narzędzie Kali Linux.

Czytaj dalej ➡️
Edukacja

Podręcznik Inspektora Ochrony Danych

Podręcznik Inspektora Ochrony Danych to zbiór wytycznych dla IOD dotyczących sposobu zapewnienia zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Opracowany w ramach projektu T4DATA poradnik jest dostępny także w polskiej wersji językowej.

Czytaj dalej ➡️
Upoważnienia

Czy upoważnienia mogą być nadawane elektronicznie?

Czy elektroniczną postać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych można interpretować jako formę pisemną, a tym samym spełniającą dyspozycje przepisów prawa, odnoszących się do konieczności wydawania „pisemnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych”, wynikających z ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO?

Czytaj dalej ➡️