Dyrektor szkoły

Rada Rodziców w szkole publicznej

Jednym z częściej występujących dylematów w pracy Inspektora Ochrony Danych (IOD) jest problem określenia, kto w danej czynności jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) a kto podmiotem przetwarzającym powierzone dane osobowe (Procesor). Ma to zasadnicze znaczenie w określeniu kto może wydawać upoważnienia do przetwarzania, czy niezbędne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, i w całym szeregu innych obowiązków wynikających z RODO.

Czytaj dalej ➡️