Rejestr kategorii czynności przetwarzania

Upoważnienia

Czy upoważnienia mogą być nadawane elektronicznie?

Czy elektroniczną postać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych można interpretować jako formę pisemną, a tym samym spełniającą dyspozycje przepisów prawa, odnoszących się do konieczności wydawania „pisemnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych”, wynikających z ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO?

Czytaj dalej ➡️