Start Podręcznik Inspektora Ochrony Danych
Post
Anuluj

Podręcznik Inspektora Ochrony Danych

Opublikowany na stronach Urzędu Ochrony Danych w dniu 23 grudnia 2019 r. “Podręcznik Inspektora Ochrony Danych” to zbiór wytycznych dla IOD dotyczących sposobu zapewnienia zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Opracowany w ramach projektu T4DATA poradnik jest dostępny także w polskiej wersji językowej.

Podręcznik ma zwiększać świadomość i rozumienie roli, kompetencji i głównych obowiązków inspektorów ochrony danych oraz ułatwić tworzenie europejskiej kultury monitorowania, przeglądu i oceny przetwarzania danych. Niewątpliwie może być pomocny w określeniu, jak w kontekście RODO należy patrzeć na status i gwarancje związane z pełnieniem funkcji inspektora.

Publikacja ma charakter pomocniczy i zawiera wskazówki, których zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowej analizy. Dlatego opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organu nadzorczego.

Poradnik przygotowano jako element materiałów szkoleniowych dla trenerów w ramach międzynarodowego projektu „T4DATA”, a wraz z platformą edukacyjną z wykładami dla inspektorów ochrony danych stanowią rezultaty tego przedsięwzięcia, które będą dostępne, mimo że wspomniany projekt zakończy się na początku stycznia 2020 roku.

  • Podręcznik Inspektora Ochrony Danych - wersja polska (PDF)
  • Podręcznik Inspektora Ochrony Danych - wersja angielska (PDF)

Informacja źródłowa: uodo.gov.pl (link)

Ten post jest dostępny na licencji CC BY 4.0 .