G Suite dla szkół - ochrona prywatności i bezpieczeństwo

Ze względu na światową pandemię zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzono w wielu krajach różnego rodzaju środki bezpieczeństwa. Jednym z nich jest okresowe zamknięcie szkół i wprowadzenie obowiązku nauki zdalnej z wykorzystaniem narzędzi online. Przy tej okazji ważny temat to ochrona prywatności i bezpieczeństwo użytkowników korzystających z narzędzi ułatwiających zdalne nauczanie.

Czytaj dalej ➡️

XIV Dzień Ochrony Danych Osobowych

28 stycznia jest obchodzony jako Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych, został on ustanowiony na pamiątkę sporządzenia konwencji Rady Europy z 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta jest najstarszym międzynarodowym aktem prawnym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Czytaj dalej ➡️

Rada Rodziców w szkole publicznej

Jednym z częściej występujących dylematów w pracy Inspektora Ochrony Danych (IOD) jest problem określenia, kto w danej czynności jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) a kto podmiotem przetwarzającym powierzone dane osobowe (Procesor). Ma to zasadnicze znaczenie w określeniu kto może wydawać upoważnienia do przetwarzania, czy niezbędne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, i w całym szeregu innych obowiązków wynikających z RODO.

Czytaj dalej ➡️

Nagrywanie i transmisje z posiedzeń w JST

W listopadzie 2019 roku na stronie organu nadzorczego tj. UODO ukazał się interesujący materiał pt. Projektowanie ochrony danych osobowych w związku z transmisją i nagrywaniem obrad kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego. Rozwój technologiczny i zmiany w ustawodawstwie regulującym spowodowały, że działanie kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego, pochodzących z wyborów powszechnych musi być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad tych organów.

Czytaj dalej ➡️

Koniec wsparcia dla Microsoft Windows 7

Z dniem 14 stycznia 2020r. kończy się wsparcie producenta dla systemu operacyjnego Windows w wersji 7. Konsekwencje wynikające z zakończenia okresu wsparcia technicznego mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo systemu przetwarzającego dane osobowe. Jeśli w Twojej organizacji znajdują się aktywne komputery osobiste z systemem Windows 7, po 14 stycznia 2020 r. przestaną one otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń.

Czytaj dalej ➡️