Start
Paweł Rosół
Anuluj

Osobista lista bezpieczeństwa

Ta lista kontrolna zawiera kilka prostych kroków, które możesz podjąć, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje i swoich danych online. Materiałem źródłowym poniższego tekstu jest na bieżąco aktualizowa...

Bezpieczna poczta e-mail - co to oznacza?

Mimo, że e-mail w sensie technicznym jest już leciwym wynalazkiem „wczesnego internetu”, to nadal jest to wiodące narzędzie komunikacji w praktycznie każdej dziedzinie życia. W obszarze ochrony dan...

Ochrona sygnalistów - nowe wymagania

Od dnia 17 grudnia 2021 r. obowiązują wymagania prawne związane z Dyrektywą Unijną nr 2019/1937, potocznie nazywaną „dyrektywą o sygnalistach”. Od tego dnia każdy pracodawca zatrudniający powyżej 2...

XV Dzień Ochrony Danych Osobowych

28 stycznia jest obchodzony jako Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych, został on ustanowiony na pamiątkę sporządzenia konwencji Rady Europy z 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakre...

Szkolenie dla inspektorów ochrony danych z sektora oświaty

Czy można nagrywać lekcje online? Jak zadbać o bezpieczeństwo przetwarzania danych uczniów, ich rodziców i nauczycieli? Z jakich platform edukacyjnych korzystać? Które dostępne usługi są bezpieczne...

G Suite dla szkół - ochrona prywatności i bezpieczeństwo

Ze względu na światową pandemię zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzono w wielu krajach różnego rodzaju środki bezpieczeństwa. Jednym z nich jest okresowe za...

XIV Dzień Ochrony Danych Osobowych

28 stycznia jest obchodzony jako Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych, został on ustanowiony na pamiątkę sporządzenia konwencji Rady Europy z 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakre...

Rada Rodziców w szkole publicznej

Jednym z częściej występujących dylematów w pracy Inspektora Ochrony Danych (IOD) jest problem określenia, kto w danej czynności jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) a kto podmiotem przetwar...

Nagrywanie i transmisje z posiedzeń w JST

W listopadzie 2019 roku na stronie organu nadzorczego tj. UODO ukazał się interesujący materiał pt. “Projektowanie ochrony danych osobowych w związku z transmisją i nagrywaniem obrad kolegialnych o...

Koniec wsparcia dla Microsoft Windows 7

Z dniem 14 stycznia 2020r. kończy się wsparcie producenta dla systemu operacyjnego Windows w wersji 7. Konsekwencje wynikające z zakończenia okresu wsparcia technicznego mają bezpośredni wpływ na b...