Start
Paweł Rosół
Anuluj

Podręcznik Inspektora Ochrony Danych

Opublikowany na stronach Urzędu Ochrony Danych w dniu 23 grudnia 2019 r. “Podręcznik Inspektora Ochrony Danych” to zbiór wytycznych dla IOD dotyczących sposobu zapewnienia zgodności z ogólnym rozpo...

Czy upoważnienia mogą być nadawane elektronicznie?

Na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) pojawiła się oficjalna odpowiedź na tak postawione pytanie: Czy elektroniczną postać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (np. kreowan...

Generator dokumentacji Sphinx

Tytuł może być nieco mylący 🙂 Nie jest to bowiem narzędzie, które stworzy za Inspektora Ochrony Danych całą niezbędną dokumentację. Jest to system tworzenia i generowania dokumentacji, w oparciu o ...

Obsługa zgłoszeń w Zammad

W pracy Inspektora Ochrony Danych nieodzowne są odpowiednie narzędzia do zarządzania przepływem informacji. W mojej codziennej praktyce, obsługując kilku klientów i otrzymując zgłoszenia od kilkuse...